Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Tehingute faili formaat


NB! Alates 1. septembrist 2016 kehtib uus tehingute faili formaat.
  • CSV fail peab olema UTF-8 kodeeringus (BOM võib olla ja võib ka puududa).
  • Veergude eraldajaks peab olema semikoolon.
  • Esimest rida ei impordita, see on abistavaks reaks andmefaili tekitajale enesele, mõistlik on seda kasutada veergude pealkirjade jaoks.
  • Esimese rea A1 lahter on mõeldud andmefaili versiooni tähistamiseks. Alates 1. septembrist 2016 aruande versiooni tähis on V2.
  • Muude tähistega tähistatatud andmefaili tõlgendatakse kui varasema versiooni faili.
  • Vigadest raporteerimisel aga alustatakse ridade lugemist ikka esimesest ehk versiooni reast (nii on Exceliga lihtsam vigane rida üles leida).

Veerud peavad olema järgmises järjekorras: ​
Nr Veerg Sisu Näide
1 Tehingu kuupäev Kuupäev peab olema raporteeritava kuu oma. NB! Üüri korral oli varem üürilepingu kuupäev, nüüd peab olema üüriarve kuupäev (või muu kokkulepeline kuupäev antud kuus) 20160901
2 Tehingu olemus M või Ü (M – müük, Ü – üür, laenutus) M
3 Abivahendi (ehk toote) nimi Müüdud (laenutatud) asja nimi (võib sisaldada ülakoma ja jutumärke (tollid)) Nahapesuvahend "Valge vaal", 500 ml
4

Abivahendi grupi ISO kood

Lubatakse ka ISO koode ilma punktideta: 043303

09.21.06 või 092106

5 Abivahendi piirhind Müüdud (laenutatud) abivahendi piirhind, määratud ISO grupi juures. Peab olema, kui AVE ISO grupi juures on olemas 134,69 või 134.69
6 Isikukood Õigustatud isiku oma  
7 Isiku eesnimi Max pikkus: 100 sümbolit  
8 Isiku perenimi Max pikkus: 100 sümbolit  
9 Kogus Komaga kogus summa, grammi või milliliitri korral (kaks kohta peale koma) ja täisarvuline kogus muudel juhtudel 3,54 või 4
10 Maksumus Selle rea kogumaksumus (sh käibemaks). Võib olla esitatud punkti või komaga. 2 kohta peale koma. Peab võrduma riigi ja isiku osade täpse summaga 19,50 või 19.50
11 Riigi osa   17,50 või 17.50
12 Isiku osa   2,00 või 2.00
13 Käibemaksuprotsent Selle toote KM protsent (täisarv) 0 või 9 või 20
14 Tervishoiutöötaja registri nr vt http://mveeb.sm.ee Max pikkus: 20 sümbolit D01234
15 Seadme identifikaator (seerianumber) Seerianumber (võib sisaldada ka tühikuid), täidetud juhul kui müüakse individuaalset abivahendit või on tegu üüritehinguga. Max pikkus: 100 sümbolit A1021 või (01)12345678901234(17)140102(10)ABCD(21)F123
16 Originaalviide Asutuse oma ID tehingu jaoks, juhul kui on vaja tagasiside siduda. Max pikkus: 20 sümbolit. Võib puududa AX00098
17 Erimenetluse otsus Märge, kas tehing toimus erimenetlusotsuse põhjal 1 või 0
18 Abivahendi tagastamise kuupäev Täidetud ainult üüri korral 20160730
19 Omavalitsus 3-kohaline EHAK kood. Koode vt haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist: https://riha.eesti.ee/riha/main/kla/eesti_haldus-_ja_asustusjaotuse_klassifikaator_2016v1_ver15 317
20 E-post Õigustatud isiku e-posti aadress. Max pikkus: 200 sümbolit  
21 Telefoninumber Õigustatud isiku telefoninumber  
22 Tööhõive staatus Tööealise isiku korral Töötav, sh FIE; Töötu (kuni 12 kuud);
Pikaajaline töötu (üle 12 kuu); Mitteaktiivne; Keeldumine
23 Kodutu või eluasemeturult tõrjutu Märge õigustatud tööealise isiku korral, kas isik on kodutu või eluasemeturult tõrjutu Jah on 1, Ei on 0 
24 Õpib või osaleb kursustel Märge õigustatud tööealise isiku korral, kas isik õpib või osaleb kursustel Jah on 1, Ei on 0, Keeldumine on 2
25 Tõendi väljastamise kuupäev Õigustatud isiku uusima kehtiva tõendi oma vastava ISO jaoks 20160101
26 Ühik Koguse ühik ml, g, tk vms
PIKSEL