Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Abivahendi saajad
Ajavahemik: alates kuni
Eelarve
Abivahendi liik Abivahendi saajate arv kokku Neist
Alla 18 a. lapsed Neist Töövõimelises eas isikud Neist Vanaduspensioni eas isikud
Puudega lapsed** Alla 26 a. puudega ja õppes
Müüdav abivahend
liikumisabivahendid 401 13 13 73 0 315
ortoosid ja proteesid 1354 337 137 349 5 668
põetus- ja hooldusabivahendid 12205 513 496 1427 34 10267
nägemisabivahendid 67 5 5 9 0 53
kuulmisabivahendid 638 38 20 99 0 501
muud abivahendid 435 67 66 75 0 293
Kokku 14468 872 637 1941 36 11657
Üüritav abivahend
liikumisabivahendid 8333 258 258 1222 12 6853
ortoosid ja proteesid 0 0 0 0 0 0
põetus- ja hooldusabivahendid 4668 55 55 399 5 4214
nägemisabivahendid 0 0 0 0 0 0
kuulmisabivahendid 0 0 0 0 0 0
muud abivahendid 753 217 217 140 4 396
Kokku 10838 342 342 1435 16 9061
AV saajate arv kokku 21827 1023 788 2940 40 17867
*Iga isikut arvestatakse vaid üks kord, sõltumata sellest, mitu korda ta aruandeperioodi jooksul abivahendit sai.
**Puudega lapse tõendit või lapsinvaliidi tõendit omavad lapsed.
PIKSEL