Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Abivahendi saajad
Ajavahemik: alates kuni
Eelarve
Abivahendi liik Abivahendi saajate arv kokku Neist
Alla 18 a. lapsed Neist Töövõimelises eas isikud Neist Vanaduspensioni eas isikud
Puudega lapsed** Alla 26 a. puudega ja õppes
Müüdav abivahend
liikumisabivahendid 360 8 8 62 0 290
ortoosid ja proteesid 1071 232 101 299 4 540
põetus- ja hooldusabivahendid 11190 481 457 1322 42 9387
nägemisabivahendid 48 5 4 10 0 33
kuulmisabivahendid 491 43 29 92 0 356
muud abivahendid 411 50 49 85 2 276
Kokku 13021 746 575 1773 45 10502
Üüritav abivahend
liikumisabivahendid 8520 253 252 1260 21 7007
ortoosid ja proteesid 0 0 0 0 0 0
põetus- ja hooldusabivahendid 4593 50 50 402 8 4141
nägemisabivahendid 0 0 0 0 0 0
kuulmisabivahendid 0 0 0 0 0 0
muud abivahendid 746 217 216 136 6 393
Kokku 10956 344 342 1466 28 9146
AV saajate arv kokku 20626 916 743 2812 56 16900
*Iga isikut arvestatakse vaid üks kord, sõltumata sellest, mitu korda ta aruandeperioodi jooksul abivahendit sai.
**Puudega lapse tõendit või lapsinvaliidi tõendit omavad lapsed.
PIKSEL