Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Abivahendite maksumus ja finantseerimine
Ajavahemik: alates kuni
  Abivahendi liik   Abivahendite maksumus kokku (€)  Sellest 
 Maksis riik (€)  Abivahendid lastele (€)  
Müüdav abivahend
liikumisabivahendid 53 121.80 34 256.44 18 560.62
ortoosid ja proteesid 289 564.20 236 498.98 41 381.96
põetus- ja hooldusabivahendid 474 817.28 213 318.18 34 131.76
nägemisabivahendid 13 984.67 12 071.87 1 373.00
kuulmisabivahendid 267 785.67 200 061.16 22 061.28
muud abivahendid 48 122.85 39 667.74 1 740.58
Kokku (€) 1 147 396.47 735 874.37 119 249.20
Üüritav abivahend
liikumisabivahendid 257 238.19 206 413.41 26 697.82
ortoosid ja proteesid
põetus- ja hooldusabivahendid 121 459.29 99 677.76 3 265.79
nägemisabivahendid
kuulmisabivahendid
muud abivahendid 45 150.06 38 047.51 32 194.61
Kokku (€) 423 847.54 344 138.68 62 158.22
Müüdavad ja laenutatavad kokku
liikumisabivahendid 310359.99 240669.85 45258.44
ortoosid ja proteesid 289564.20 236498.98 41381.96
põetus- ja hooldusabivahendid 596276.57 312995.94 37397.55
nägemisabivahendid 13984.67 12071.87 1373.00
kuulmisabivahendid 267785.67 200061.16 22061.28
muud abivahendid 93272.91 77715.25 33935.19
Kokku (€) 1571244.01 1080013.05 181407.42
PIKSEL